Litiumparistot

Litium paristotLi­MnO2, Li­(CF)x, Li­SoCL2, Li­FeS2

Tämän tuoteryhmän litiumparistot ovat kertakäyttöisiä, niitä ei saa ladata. Yksittäinen litiumparistokenno on jännitteeltään joko 1.5, 3V tai 3.6V seoksesta riippuen.

Litiumparistojen säilymisaika on 5-­10 vuotta. Litiumpariston käyttölämpötila-­alue on laajempi kuin alkaliparistolla. Paristot säilyvät parhaiten kuivassa, korkeintaan 20°C. Niitä saa myös erilaisilla juotospäillä. Litiumparistoseoksia on useita erilaisia, joista alla on lueteltu yleisimmät.

Litium­-mangaaniparisto

Li­-MnO2 on yleisin tunnettu kertakäyttöinen litiumparisto, jonka kennojännite on 3V. Paristo merkitään normaalisti CR­-merkinnällä, jossa ilmoitetaan pariston fyysinen koko, esim. CR2032 = 20mm x 3,2mm. Paristoa on saatavana nappi­- ja sylinterimuotoisena. Käyttökohteita ovat mm kellot, sykemittarit, auton avaimet, muistinvarmennus ym.

Kokoesimerkkejä: CR2032, CR123A, CR14250SE, 2CR5

Litium-­berylliumparisto

Li-(CF)x käytetään lähtökohtaisesti samoissa käyttötarkoituksissa kuin litium-­mangaaniparistoa. Paristoissa käytettävä merkintä on BR. Sen lähdejännite on matalampi, mutta napajännite kuormalla pysyy tasaisempana kuin litium-­mangaaniparistossa. Litium­-mangaaniparistoon verrattuna litium­-berylliumparisto toimii myös paremmin korkeissa lämpötiloissa. Paristo soveltuu erityisesti pieniin purkuvirtoihin (Low­Drain).

Kokoesimerkkejä: BR2325, BR2/3A, BR­A

Litium-­tionyylikloridiparisto

Li­-SOCl2 on jännitteeltään 3,6V. Sitä käytetään pääasiassa teollisuudessa ja muunlaisessa ammattikäytössä. Paristoista on olemassa monia eri seossuhteita, jolloin ne eroavat toisistaan jännitekäyrän, lämpötilankeston, kapasiteetin ja/tai maksimipurkuvirtojensa puolesta. Käyttökohteita ovat hätä­- ja turvallisuusjärjestelmät, muistinvarmennus, sähkö-,­ kaasu-­ ja vesimittarit, koiratutkat jne.

Kokoesimerkkejä: SL­760, LS14250, ER17330, SL­889, LST14500, ER1/2AA

Litium­-rautadisulfidi

Li­-FeS2 pariston kennojännite on 1,5V-1,8V. Näitä käytetään usein normaalin AA ja AAA-alkalipariston tilalla. Paristoissa käytettävä merkintä on FR. Niiden kapasiteetti, kuormankesto ja kylmänkesto ovat alkaliparistoa huomattavasti parempia.

Käyttökohteita ovat kylmässä käytettävät mittauslaitteet, kamerat, GPS­-laitteet ym.

Kokoesimerkkejä: FR6, FR03


Henkilökuntamme asentamilla paristoilla on ns lähtötoiminta­takuu. Kapasiteettitakuuta kertakäyttöisillä paristoilla ei ole.